Bendik Selfjord Eriksen,
kunstsmed med svennebrev.

Utdannelse

2013-2014: Iron & Steel / Public Space, Høyskolen for kunsthåndverk og design ved Gøteborgs universitet.

2012-2013: Metallhåndverk, smiing og smykkekunst, Stenebyskolen.

2011-2012: Ettårig kunstfagskole, Verket Kunstarena.

2008-2009: Smiing, keramikk og glassblåsing, Skogn Folkehøgskole.

2005-2007: Smedlærling, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

2003-2005: GK Mekaniske fag, VK1 Verkstedtekniske fag, Brundalen Videregående.

Jeg ønsker å bevare håndverksteknikkene og -tradisjonene fra smedyrkets flere tusen års historie og føre det videre inn i fremtiden. Siden 2011 har jeg vært styremedlem i Norsk Smedforening og jobber for å styrke smedfagets stilling i Norge.